COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Trajnim profesional

Trajnimi profesional të cilin e ofron Qendra e Gjuhëve i dedikohet kuadrit akademik të UEJL-së, si dhe kuadrit mësimdhënës nga vendi dhe jashtë. Çdo sesion përpilohet dhe ofrohet sipas nevojave të palëve të interesuar. Në trajnimin përfshihen këto lëmi:

  • Меtodologjia e mësimdhënies
  • Përpilimi i testeve dhe provimeve
  • Teknika për korrigjimin e gabimeve të studentëve
  • Principe të vlerësimit
Google+