Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Albana Metaj-Stojanova

Fakulteti : Drejtësia
Thirja akademike : Docent
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : a.metaj@seeu.edu.mk
Adresa : Rr. e Ilindenit, p.n., 1200, Tetovë-Tetova-Tetovo
Telefoni : 00 389 44 356 142
Gjuhët ( Vetevaluim )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
English
C2 - Proficient
Italian
C2 - Proficient
Bulgarian
C2 - Proficient
Serbian
B1 - Intermediate
French
B1 - Intermediate

Arsimimi

 • Oct 2012 - Jul 2019: Doctor of Juridical Science
  Faculty: Faculty of Law, Political Science and International Reations
  European University of Tirana, TIrana, Albania
  Specialty: Civil Law
  Thesis: "Regjimet pasurore martesore jo me kontratë. Rasti i Republikës së Maqedonisë së Veriut me fokus krahasues me legjislacionin shqiptar. "

 • Sep 1998 - May 2004: Magjistër i shkencave juridike-Master of Law sciences-Магистер по правни науки
  Faculty: Juridik-Law-Правен
  Universiteti Jugperëndimor "Neofit Rillski"-South West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria
  Specialty: E drejtë civile-Civil law-Граѓанско право

Publikimet

 • Ratkoceri, Vedije; Metaj-Stojanova, Albana; Ratkoceri, Vedije; Dhuna në familje në prizmin e së drejtës. SEEU, Tetovë, 2023.

 • Metaj-Stojanova, Albana; Metaj-Stojanova, Albana; A comparative overview of women's property rights in the Western Balkans countries . SEEU, Tetovo, 2023. (Link)

 • Metaj-Stojanova, Albana; Trademark registration in North Macedonia and international trademark registration. SEEU, Tetovo, 2023. (Link)

 • Metaj-Stojanova, Albana; Economic violence against women in North Macedonia. University "Goce Delchev", Stip, Stip, 2023. (Link)

 • Arifi, Besa; Ratkoceri, Vedije ; Selmani-Bakiu, Arta; Metaj-Stojanova, Albana; Ibish, Ebru; Të drejtat e fëmijëve: Sfidat dhe perspektivat e reja. UEJL, Tetovë, 2022.

 • Metaj-Stojanova, Albana; Ibish, Ebru; Femicide as the most extreme form of gender-based violence and the situation of femicide in North Macedonia, Albania, and Turkey. UEJL, Tetovë, 2022. (Link)

 • Metaj-Stojanova, Albana ; Zejneli, Ismail; The impact of COVID-19 on domestic violence.. SEEU, Tetove, 2021. (Link)

 • Metaj-Stojanova, Albana ;Misho, Erinda ; Notion, Legal Nature and Functions of the Legal Contract. The Importance of Introduction of the Marriage Contract in the Legislation of the Republic of North Macedonia. . SEEU, Skopje, 2020. (Link)

 • Metaj-Stojanova, Albana; "Femicide – the most extreme form of violence against women". Institute of Knowledge Management, Skopje, 2020. (Link)

 • Metaj-Stojanova, Albana; French Civil Partnership Contract (PACS) . In SEEU Review, pp. 134-159. 2019. (Link)

 • Metaj-Stojanova, Albana; The Assets Constituting the Community Property of Spouses under Albanian Legislation and Problems of Judicial Practice. In Knowledge - International Journal, Vol. 26, pp. 361-371. Institute of Knowledge Management, Agia Triada, 2018. (Link)

 • Metaj-Stojanova, Albana; The fundamental human right to marry and to family life and their protection in the Republic of Macedonia. In Iliria International Review, pp. 179-193. 2017. (Link)

 • Metaj-Stojanova, Albana; A Comparative View on the Legal Protection of Family Home and the Current Situation in RM. South-East European Research Centre , Thessaloniki, 2017. (Link)

 • Metaj-Stojanova, Albana; Women's Property Rights in Medieval Albania: Canons vs. City Statutes. 2017. (Link)

 • Metaj-Stojanova, Albana; Administration and Disposal of the Joint Property of Spouses in Republic of Macedonia. Institute of Knowledge Management, Bansko, 2017.

 • Metaj-Stojanova, Albana; Religious freedoms in Republic of Macedonia. SEEU, Tetovo, 2016. (Link)

 • Metaj-Stojanova, Albana; The property of spouses according to Albanian customary law during the rule of Ottoman Empire. Turk Hukuk Tarihi Kongresi Bildirileri Cilt: II, Istanbul, 2016.

 • Metaj-Stojanova, Albana; Identifying and defining the problem of domestic violence. Goce Delchev University in Shtip, Faculty of Law, Shtip, 2016.

Përvoja e punës

 • Sep 2020 - Present : Assistant Professor
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Sep 2015 - Sep 2020: Associate/Collaborator
  Faculty of Law - SEEU , Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Sep 2014 - Sep 2015: Pro Dean of the Faculty of Law
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education, Research and Management

 • Oct 2012 - Sep 2014: Associate/Collaborator
  Law Faculty-SEEU, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Sep 2005 - Jun 2008: Part time Lecturer
  "Ismail Qemali" University, Vlora, Albania
  Type of business or sector: Education and Research

 • Jan 2005 - May 2008: Lawyer
  Real Estate Registration Office, Vlora, Albania
  Type of business or sector: Administrative sector

Google+