Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Rashit Emini

Department : Qendra e gjuheve
Thirja akademike : Lektor i lartë
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : r.emini@seeu.edu.mk
Adresa : Ilindenska bb, Tetova
Telefoni : +389 44 356 290
Faks : +389 44 356 001
Gjuhët ( Vetevaluim )
English
C2 - Proficient
Albanian
C2 - Proficient
Macedonian
C2 - Proficient
Serbian
C2 - Proficient
Croatian
C1 - Advanced
Turkish
A1 - Beginner

Arsimimi

 • Aug 2011 - Apr 2014: Doctor of Economic sciences
  Faculty: Economic Institute - Skopje
  Ss. ''Cyril and Methodius' Skopje, Economic Institute-Skopje, Republic of Macedonia, Skopje, Republic of Macedonia
  Specialty: Higher Education
  Thesis: "New trends in financing higher education through closer collaboration with the business sector – states and perspectives in the Republic of Macedonia"

 • Nov 2006 - Jun 2009: Master of Arts in Education Management and Leadership
  Faculty: Languages, Cultures and Communication
  South East European University, Tetova, Republic of Macedonia
  Specialty: Education Management

Publikimet

 • Emini, Rashit; Sulejmani, Shqipe ; Çeliku, Yllza; School Leadership in a Pandemic: A Case Study of Two Secondary Schools in North Macedonia. In: Bexheti, A., Abazi-Alili, H., Dana, LP., Ramadani, V., Caputo, A. (eds) Economic Recovery, Consolidation, and Sustainable Growth. ISCBE 2023. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42511-0_41, pages 637-650. In Springer Cham, pp. 637-650. Springer, Cham, Switzerland , 2023. (Link)

 • Emini, Rashit; C. Lee, Sharon; Teaching and Learning English in Times of the Pandemic – A Case Study in a North-Macedonian Primary School. In Journal of Linguistics and Language Teaching (JLLT)- Volume 13 (2022) Issue 2, pp. 59-79. 2022. (Link)

 • Emini, Rashit ; PUPIL’S PERCEPTIONS OF THEIR ENGLISH TEACHERS’ TEACHING STRATEGIES. SEEU, Tetovo, 2019. (Link)

 • Emini, Rashit; Methods and Techniques in Teaching English as a Foreign Language in Primary Education, published in International Scientific Journal, pages 103-153, Published: Biannual ISSN: 2078 – 7413. In Journal of the Albanian Society for the Study of English (ASSE), University of Vlora, 'Ismail Qemali', Albania , pp. 103-153. 2019. (Link)

 • Emini, Rashit; English as a Medium of Instruction in Higher Education in the Republic of Macedonia, pages 69-90. Vydavatel, CZECH Institute of Academic Education, Budapest, 2016.

Përvoja e punës

 • Sep 2003 - Present : Deputy Director of the Language Center
  South East European University, Tetova, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Prepare teaching schedules for all LC courses. Prepare exam schedules for all programs in LC. Scheduling meetings in the LC. Organization of the exam sessions. In-charge for organizing and executing the exams for apsolvents and incomplete stu

Google+