South East European University
bringing knowledge to life!

Apply for scholarship announced by the Ministry of Education and Science

Apply for scholarship announced by the Ministry of Education and Science

Aplikoni në konkursin për Bursa që ka shpallur Ministria e Arsimit dhe Shkencës

Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka shpallur KONKURS për ndarjen e bursave për studentët të rregullt të regjistruar në studimet deridiplomike nga cikli i parë të universiteteve publike dhe private dhe institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë s ëVeriut për vitin e studimeve 2022/2023.

Afati i aplikimit deri me 05.12.2022

Më shumë informacione mund të gjeni në linkun në vazhdim:

https://mon.gov.mk/al/content/?id=5858

--------

Аплицирајте за конкурсот за стипендии објавен од Министерството за Образование и Наука

Министерство за Образование и Наука објави Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2022/2023 година

Рок за аплицирање до 05.12.2022

Повеќе информации може да се најдат на следниот линк:

https://mon.gov.mk/content/?id=5858

Google+