South East European University
bringing knowledge to life!

Subvencion për racion ditor ushqimi për studentët financuar nga MASH

Subvencion për racion ditor ushqimi për studentët financuar nga MASH

Me përkrahje financiare nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, studentët e rregullt në ciklin e parë (deridiplomik) mund të bëhen shfrytëzues të subvencionit “Racion ditor për ushqim të studentit” në vlerë prej 120 denarë në ditë, respektivisht 2 400 denarë në muaj.

Afati për aplikim

*Të drejtë aplikimi në afatin e gushtit (1 - 31 gusht 2021) kanë studentët e rregullt në ciklin e parë të studimeve (shtetas të RMV-së) të regjistruar në semestrin veror të vitit akademik 2020/21.

*Në afatin e tetorit (1 - 31 tetor 2021) të drejtë aplikimi kanë:

⦁ studentët e rinj që do të regjistrohen në vitin e parë të studimeve deridiplomike, në vitin akademik 2021/22, si dhe

⦁ studentët që nuk kanë qenë të regjistruar në semestër veror të vitit akademik 2020/21, e që do të regjistrojnë semestër dimëror në vitin akademik 2021/22.

Mënyra e aplikimit

Kandidatët duhet të paraqiten në formën elektronike në linkun në vazhdim: https://e-uslugi.mon.gov.mk/. Gjatë aplikimit, kandidatët duhet të plotësojnë formularët Fletëparaqitje për marrjen e të drejtës për racion të subvencionuar për studentë dhe Deklaratë për saktësinë e të dhënave të shënuara në fletëparaqitje për marrjen e të drejtës për racion të subvencionuar për studentë dhe të nënshkruara t`i bashkangjesin në fletëparaqitjen elektronike në https://e-uslugi.mon.gov.mk/ përmes së cilës aplikojnë për realizimin e të drejtës për racion të subvencionuar për studentë.

Çdo kandidat mund të kontrolloj fletëparaqitjen e parashtruar, në aplikacionin elektronik në menynë” Aplikacionet e mia”.

Video - mënyra e aplikimit:

https://www.facebook.com/obrazovanieinauka/videos/543170576895540

Informacione më të detajuara për konkursin keni në linkun në vazhdim:

https://mon.gov.mk/al/content/?id=4174

Për udhëzime dhe informata shtesë, mund të kontaktoni me Zyrën për Ndihma Financiare (UEJL)

E-mail: financialaid@seeu.edu.mk

Google+