COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Subvencion për racion ditor ushqimi për studentët financuar nga MASH

Subvencion për racion ditor ushqimi për studentët financuar nga MASH

Me përkrahje financiare nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, studentët e rregullt në ciklin e parë (deridiplomik) mund të bëhen shfrytëzues të subvencionit “Racion ditor për ushqim të studentit” në vlerë prej 120 denarë në ditë, respektivisht 2 400 denarë në muaj.

Afati për aplikim

*Të drejtë aplikimi në afatin e gushtit (1 - 31 gusht 2021) kanë studentët e rregullt në ciklin e parë të studimeve (shtetas të RMV-së) të regjistruar në semestrin veror të vitit akademik 2020/21.

*Në afatin e tetorit (1 - 31 tetor 2021) të drejtë aplikimi kanë:

⦁ studentët e rinj që do të regjistrohen në vitin e parë të studimeve deridiplomike, në vitin akademik 2021/22, si dhe

⦁ studentët që nuk kanë qenë të regjistruar në semestër veror të vitit akademik 2020/21, e që do të regjistrojnë semestër dimëror në vitin akademik 2021/22.

Mënyra e aplikimit

Kandidatët duhet të paraqiten në formën elektronike në linkun në vazhdim: https://e-uslugi.mon.gov.mk/. Gjatë aplikimit, kandidatët duhet të plotësojnë formularët Fletëparaqitje për marrjen e të drejtës për racion të subvencionuar për studentë dhe Deklaratë për saktësinë e të dhënave të shënuara në fletëparaqitje për marrjen e të drejtës për racion të subvencionuar për studentë dhe të nënshkruara t`i bashkangjesin në fletëparaqitjen elektronike në https://e-uslugi.mon.gov.mk/ përmes së cilës aplikojnë për realizimin e të drejtës për racion të subvencionuar për studentë.

Çdo kandidat mund të kontrolloj fletëparaqitjen e parashtruar, në aplikacionin elektronik në menynë” Aplikacionet e mia”.

Video - mënyra e aplikimit:

https://www.facebook.com/obrazovanieinauka/videos/543170576895540

Informacione më të detajuara për konkursin keni në linkun në vazhdim:

https://mon.gov.mk/al/content/?id=4174

Për udhëzime dhe informata shtesë, mund të kontaktoni me Zyrën për Ndihma Financiare (UEJL)

E-mail: financialaid@seeu.edu.mk

Google+