Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Shërbimet elektronike

Universiteti i Evropës Juglindore u ofron studentëve dhe stafit të vet një sërë shërbimesh elektronike, për komunikim dhe menaxhim efikas të proceseve të mësimnxënies. Më poshtë keni listën e disa shërbimeve elektronike thelbësorë për studentët.

My SEEU
Shërbimet elektronike që mund t'i përdorin studentët dhe stafi akademik.
Webmail
Lexoni e-mailin tuaj duke përdorur faqën e internetit.
Classroom
Sistem elektronik për menaxhim me përmbajtjet mësimore.
eLibrary
Katalog elektronik për librat që ndodhen në bibliotekë.
Google+