Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 29 shkurt

  14:15
  Tezë doktorature
  Doruntine Demiri

  Limitet e pushtetit konstituiv: rasti i Republikës së Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.02
 • 04 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Ikmet Selmani

  Qëllimi i dënimit, llojet e dënimit dhe kushtet për plotësimin e tyre

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 05 mars

  13:00
  Tezë magjistrature
  Xhengis Skenderi

  Ndikimi i zhvillimit profesional të mësuesve në arritjet e nxënësve në shkollat fillore në Tetovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC Hall Rectorate
 • 05 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Senad Asani

  Vetëqeverisja lokale në të drejtën pozitive të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në të drejtën komparative

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Blerton Sinani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 807.01
 • 08 mars

  12:00
  Tezë magjistrature
  Burhan Berisha

  SHKURORËZIMI I MARTESËS, NË REPUBLIKËN E KOSOVË ME THEKS TË VEÇANTË NË TERRITORIN E GJYKATËS THEMELORE NË FERIZAJ PREJ VITIT 2002 DERI 2019

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Arta Mero
  Vendi: Tetovë
  Salla: 303.11
 • 08 mars

  14:00
  Tezë doktorature
  Edrina Emini - Deari

  Ekzaminimi i ndikimit të stileve të lidershipit në performancën Biznesore

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Sadudin Ibraimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 08 mars

  15:00
  Tezë magjistrature
  Elif Kukuli

  Mbrojtja e së drejtës së pengut (hipotekës) mbi sendet e paluajtshme në legjislacionin e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Albana Metaj-Stojanova
  Vendi: Tetovë
  Salla: 303.11
 • 15 mars

  09:00
  Tezë magjistrature
  Blerta Sali

  Pozicioni i SHBA-ve në procesin e reformave të OKB-së.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 15 mars

  13:00
  Tezë doktorature
  Florentina Hajdari Hajra

  Pjesëmarrja e strukturuar e qytetarëve në politikbërje si mjet i rëndësishëm për zhvillimin e demokracisë në Republikën e Kosovës.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Agron Rustemi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 15 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Ardonit Ismaili

  “Participimi i OJQ-ve në RMV në arritjen e objektivave për zhvillim të qëndrueshëm të OKB-së”.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 21 mars

  13:00
  Tezë magjistrature
  Aida Ali

  “Analiza e zbatimit të aktgjykimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut”

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+