Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Fakulteti i Shkencave Shëndetësore

Fakulteti i përgatit studentët për punë në përmirësimin dhe modernizimin e kujdesit shëndetësor dhe shëndetin në përgjithësi në vend dhe në rajon.

Qëllimi i këtij fakulteti është të ketë ndikim në shërbimet shëndetësore në rajonin tonë dhe të ofrojë një program udhëheqës kombëtar dhe ndërkombëtar për arsimim mjekësor.

Studentët e këtij fakulteti do të dëshmojnë:

  • dije/shkathtësi të shkencave bazë dhe klinike mjekësore dhe aftësi për zgjidhjen e problemeve që është parakusht për kryerjen e veprimtarisë së duhur shëndetësore;
  • aftësi komunikimi të nevojshme për të ndërtuar një marrëdhënie adekuate me të gjithë pacientët dhe profesionistët shëndetësorë.
Google+