Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Bordi i Alumni-t

Bordi i Alumni-t

Bordi Ekzekutiv i Alumni-t paraqet organin kryesor të asociacionit. Në pajtueshmëri me statutin e asociacionit, Bordi Ekzekutiv është i ngarkuar me krijimin e politikave të alumnit, miratimin dhe implementimin e planit vjetor të asociacionit, përgadit E-newsletter (fletushkën me lajme) si dhe bën organizimin e aktivieteteve edukative, sociale dhe për shoqërime (networking). Bordi Ekzekutiv përbëhet nga anëtarë entuziastë të diplomuar në UEJL dhe të punësuar nëpër kompani të ndryshme, organe të administratës dhe organizata joqeveritare në Maqedoni dhe jashtë. 

 

Google+