Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Dokumente te rëndësishme

Statuti i Universitetit

Plani Strategjik i Universitetit

Buxheti i Universitetit

Raporti i punësimit

RREGULLORET E UNIVERSITETIT

Rregullore Akademike të Aprovuara nga Senati

Rregulloret Qeverisëse të Aprovuara nga Bordi


Procedura


Dokumente tjera

Raportet vetëvlerësuese të Universitetit

Raportet e vlerësimit të jashtëm të Universitetit

Plani për barazi gjinore

Standardet e shërbimit

Google+