Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Departamenti i ngrehinave dhe kapaciteteve teknike

 

Misioni i Departamentit të Mirëmbajtjes dhe kapaciteteve teknike është që të mbështesë dhe të ndihmojë në realizimin e procesit mësimor nga aspekti i furnizimit dhe mirëmbajtjes së të gjitha mjeteve dhe pajisjeve të nevojshme.

Departamenti i mirëmbajtjes dhe logjistikës synon të sigurojë një ambient të sigurt, të pastër dhe të shëndetshëm për studentët dhe stafin. Të gjitha aksionet që ndërmerren në Departamentin e mirëmbajtjes dhe logjistikës janë në funksion të realizimit të misionit themelor të Universitetit.

Departamenti i mirëmbajtjes dhe logjistikës drejtohet nga personel profesional dhe është i organizuar në tri njësi:

1. Mirëmbajta e pajisjeve teknike
2. Mirëmbajtja e pastërtisë brenda dhe jashtë objekteve
3. Sigurimi i personelit dhe pasurisë. 

Fikret Shabani
Drejtor i ngrehinave dhe kapaciteteve teknike
Tel: +389 44 356 015
еmail:f.shabani@seeu.edu.mk

Google+