Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Menaxhmenti i universitetit

Abdylmenaf Bexheti

Rektor

Të dhëna personale:
E-mail: a.bexheti@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 110
 


Xhevair Memedi

Sekretar i përgjithshëm

Të dhëna personale:
E-mail: x.memedi@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 040


Besa Arifi

Prorektor për hulumtime dhe marrëdhënie ndërkombëtare

Të dhëna personale:
E-mail: b.arifi@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 284


Florije Ismaili

Këshilltare për planifikim akademik dhe digjitalizim

Të dhëna personale:
E-mail: f.ismaili@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 284


Veronika Kareva

Këshilltare ekzekutive për menaxhimin e performancës dhe cilësisë

Të dhëna personale:
E-mail: v.kareva@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 082


Hyrije Abazi - Alili

Dekanе е Fakultetit të Biznesit dhe Ekonomisë

Të dhëna personale:
E-mail: h.abazi@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 067


Demush Bajrami

Dekan i Fakultetit të Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit

Të dhëna personale:
E-mail: d.bajrami@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 285


Adnan Jashari

Dekan i Fakultetit të Drejtësisë

Të dhëna personale:
E-mail: a.jashari@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 149


Merita Zulfiu Alili

Dekan i Fakultetit të Shkencave Shoqërore Bashkëkohore

Të dhëna personale:
E-mail: m.zulfiu@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 134


Xhemal Zenuni

Dekan i Fakultetit të Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

Të dhëna personale:
E-mail: xh.zenuni@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 185


Danijela Vojtikiv - Samoilovska

U.d. Dekan i Fakultetit të Shkencave Shëndetësore

Të dhëna personale:
E-mail: d.vojtikiv-samoilovska@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 225


Ismail Zejneli

U.d. - Drejtor i Shkollës së Doktoratës

Të dhëna personale:
E-mail: i.zejneli@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 146


Vjosa Vela

Drejtore e Qendrës së Gjuhëve

Të dhëna personale:
E-mail: v.vela@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 288


Veli Kreci

Drejtor i Institutit "Max van der Stoel" dhe i Institutit për Mjedisin Jetësor dhe Shëndetin

Të dhëna personale:
E-mail: v.kreci@seeu.edu.mk
Tel: +389 44 356 114


Google+