Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Менаџмент на универзитетот

Абдулменаф Беџети

Ректор

Лични податоци:
и-мејл: a.bexheti@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 110
 


Џеваир Мемеди

Генерален секретар

Лични податоци:
и-мејл: x.memedi@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 040


Беса Арифи

Проректор за истражување и за меѓународни односи

Лични податоци:
и-мејл: b.arifi@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 284


Адриан Бесими

Проректор за академско планирање и за дигитализација

Лични податоци:
и-мејл: a.besimi@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 178


Вероника Карева

Извршен советник за менаџмент на изведба и квалитет

Лични податоци:
и-мејл: v.kareva@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 082


Хирије Абази - Алили

Декан на Факултетот за бизнис и економија

Лични податоци:
и-мејл: h.abazi@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 067


Демуш Бајрами

Декан на Факултетот за јазици, култури и комуникација

Лични податоци:
и-мејл: d.bajrami@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 285


Аднан Јашари

Декан на Правниот факултет

Лични податоци:
и-мејл: a.jashari@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 149


Мерита Зулфиу Алили

Декан на Факултетот за современи општествени науки

Лични податоци:
и-мејл: m.zulfiu@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 134


Џемал Зенуни

Декан на Факултетот за современи науки и текнологии

Лични податоци:
и-мејл: xh.zenuni@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 185


Данијела Војтикив - Самоиловска

В. д. Декан на Факултетот на здравствени науки

Лични податоци:
и-мејл: d.vojtikiv-samoilovska@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 225


Исмаил Зејнели

В.д. - Директор на Докторската Школа

Лични податоци:
и-маил: i.zejneli@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 146


Вјоса Вела

Директор на Центарот за јазици

Лични податоци:
и-мејл: v.vela@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 288


Вели Креци

Директор на Институтот „Макс ван дер Штул“ и Институтот за животна средина и здравје

Лични податоци:
и-мејл: v.kreci@seeu.edu.mk
Тел: +389 44 356 114


Google+