Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Меѓународни проекти

Универзитетот на Југоисточна Европа исто такастана дел од повеќе меѓународни програми и проекти, активно учествувајќиво подготовката, спроведувањето и администрирањето на разни меѓународни програми и проекти. Главните меѓународни програми и проекти каде што нашиот универзитет има учествуван се: ТЕМПУС и FP7 (Седмата рамковна програма) финансирани од Европската комисија, RRPP (Регионалната програма за промоција на истражувањето во Западен Балкан), проекти финансирани од УНДП, проекти финансирани од АСО (Австриските канцеларии за наука и истражување) итн.

FP7 FP7
Седма рамковна програма за истражување и развој на Европската унија (The Seventh Framework Programme - FP7)
ТЕМПУС ТЕМПУС
Темпус е програма на Европската комисија која ја поддржува модернизацијата на високото образование и создава простор за соработка во земјите на ЕУ.
RRPP RRPP
Регионална програма за промоција на истражувањето во Западен Балкан (RRPP)
Google+