Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Истражување на УЈИЕ

Истражувањето во ЈИЕУ Истражувањето во ЈИЕУ
Организирањето на истражувачките дејности во Универзитетот на Југоисточна Европа.
Огласи Огласи
Информации за најави.
SEEU Review SEEU Review
SEEU Review е научно списание со меѓународен карактер, кoe се издава од Универзитетот на Југоисточна Европа.
HRS4R Стратегија на човечки ресурси за истражувачи (HRS4R)
Преку „Стратегијата за човечки ресурси за истражувачи“ се поддржуваат истражувачките институции и организациите за имплементација на Повелбата и на Кодексот во однос на нивните политики и практики.
Проекти Истражувачки проекти
Информации за истражувачки проекти
Меѓународни проекти Меѓународни проекти
Информации за меѓународни проекти
Conferences
Latest conferences in SEEU
Публикации Публикации
Информации за публикации.
Google+