COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Конкурс за избор/ назначување Ректор

Бидејќи актуелниот мандат на ректорот завршува во август оваа година, Универзитетот на Југоисточна Европа (УЈИЕ) (www.seeu.edu.mk) ја отпочнува постапката, согласно со Законот и Статутот на Универзитетот, за избор и назначување ректор. УЈИЕ е приватно-јавен непрофитен универзитет со околу 4000 студенти, со пет факултети (Правен факултет, Факултет за современи општествени науки, Факултет за бизнис и економија, Факултет за современи науки и технологии, Факултет за јазици, култури и комуникации), со главен академски центар во Тетово и уште еден центар во Скопје. Ректорот е главен извршен директор на Универзитетот, кој води мал раководен тим и поднесува извештај пред Одборот, тело за назначување, составен од меѓународни и од национални членови. Суштинските барања за позицијата се:

(i) поседување академско звање редовен професор признаено во Република Северна Македонија,

(ii) искуство од менаџирање, по можност стекнато во универзитетска средина,

(iii) ентузијазам за развој на посебната мисија на УЈИЕ.

Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат критериумите се добредојдени да се пријават. Предност ќе имаат кандидатите со добро познавање на трите работни јазици на Универзитетот (албански, македонски и англиски јазик).

Мандатот за назначување е три години, почнувајќи од 1. септември 2022 година. Потребните документи за апликација, како и дополнителни детали за позицијата и постапката може да се добијат од генералниот секретар, д-р Џеваир Мемеди (x.memedi@seeu.edu.mk).

Апликациите со користење на пропишаниот формулар (само) мора да бидат примени преку е-пошта од генералниот секретар до 22 април 2022 година. Неформални прашања можаат да се постават до претседателот на Одборот на Универзитетот, д-р Клаус Тохтерман (kw.tochtermann@seeu.edu.mk).

Конкурс за избор/ назначување Ректорhttps://bit.ly/36M2TBa

Google+