COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Факултет за современи науки и технологии

Факултетот за современи науки и технологии претставува центар на квалитетот во современите аспекти на информатичката технологија, како во наставата така и во истражувањата. Ова е постигнато преку воспоставената поддршка на високо ниво од висококвалитетен кадар и од современа инфраструктура.

Факултетот во соработка со други регионални центри и институции во Европа и во Соединетите Американски Држави нуди студиски програми од првиот и од вториот циклус на студии, кои се акредитирани и меѓународно признати, како и заеднички регионални програми од вториот циклус и можности за истражување во третиот циклус на студии.

Факултетот за современи науки и технологии (СНТ) нуди уникатна програма која   ги испорачува ИТ-концептите во друга област на студии, како што се компјутерските науки, инженерството и бизнис информатиката, а нуди и можности за успешна кариера на дипломираните студенти.

Факултетот за современи науки и технологии е фокусиран на примената на најновата информатичка технологија за решавање проблеми од секојдневниот живот. Секоја од нашите студиски програми е интердисциплинарна и се комбинираат предавањата и практичниот дел.

Google+