COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Менаџемент на СОН

Вон. проф. д-р Мерита Зулфиу Алили
Вршител на должност - Декан
тел:  (+389) 44 356 134 
Згр. 302, бр. 14
и-мејл: m.zulfiu@seeu.edu.mk

Административен асистент
МА Фатиме Хасани
тел:  (+389) 44 356 131 
и-мејл: f.hasani@seeu.edu.mk)


Советник за студенти
MA Вулнет Бесими
тел 1:  (+389) 44 356 143 (09:00-12:00) 
тел 2:  (+389) 44 356 125 (13:00-16:00) 
и-мејл: v.besimi@seeu.edu.mk

Google+