Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Факултет за здравствени науки

Факултетот за здравствени науки има за цел да создаде нови генерации медицински сестри и физиотерапевти, кои ќе ги подобрат и применуваат иновативните техники за здравствена заштита, нега и физиотерапија во здравствениот систем на земјава.

Преку иновативни, резилиентни наставни програми создаваме професионалци и лидери во областа на медицинската сестра и практиката на физикална терапија.

Факултетот располага со професионални лаборатории опремени со современа опрема за медицинска пракса и првиот симулациски центар за здравствена заштита во земјава.

Студентите имаат можност да вежбаат во специјализираните лаборатории според наставната програма, но имаат можност практичната настава да ја реализираат во најпопуларните клиники и здравствени установи во земјава.

По завршувањето на студиите, студентот е опремен со потребните знаења и вештини за вклучување на работни места со одговорност во областа на здравството (клиники, болници, здравствени домови) и физиотерапија (специјализирани центри за физиотерапија, болници, здравствени домови).

Факултетот нуди стипендии за студенти според одредени критериуми врз основа на политиката на Универзитетот за доделување стипендии на одлични студенти.

Google+