Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Јавни одбрани

 • 29 февруари

  14:15
  Докторска теза
  Дорунтине Демири

  Граници на конститутивната моќ-Случај на Република Косово

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Јетон Шасивари
  Локација: Тетово
  Сала: 815.02
 • 04 март

  14:00
  Магистерска теза
  Икмет Селмани

  Целите на казнувањето, видовите на казни и условите за нивно спроведување

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 05 март

  13:00
  Магистерска теза
  Џенгис Скендери

  Влијанието на професионалниот развој на наставниците врз постигањата на учениците во основните училишта во Тетово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арафат Шабани
  Локација: Тетово
  Сала: BDC Hall Rectorate
 • 05 март

  14:00
  Магистерска теза
  Сенад Асани

  Локалната самоуправа во позитивното право на Република Северна Македонија и во компаративно право

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Блертон Синани
  Локација: Тетово
  Сала: 807.01
 • 08 март

  12:00
  Магистерска теза
  Бурхан Бериша

  РАЗВОД НА БРАК ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО СО ПОСЕБЕН ОСВРТ ВО ТЕРИТОРИЈАТА НА ОСНОВЕН СУД ФЕРИЗАЈ ОД 2002 ДО 2019 ГОДИНА

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Арта Меро
  Локација: Тетово
  Сала: 303.11
 • 08 март

  14:00
  Докторска теза
  Едрина Емини-Деари

  Испитување на влијанието на стиловите на лидерство врз деловните перформанси

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Садудин Ибраими
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 08 март

  15:00
  Магистерска теза
  Елиф Кукули

  Заштита на правото на залог (хипотека) врз недвижните ствари во законодавството на Република Северна Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Aлбана Метај-Стојанова
  Локација: Тетово
  Сала: 303.11
 • 15 март

  09:00
  Магистерска теза
  Блерта Сали

  Позицијата на САД во реформскиот процес на ОН.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 15 март

  13:00
  Докторска теза
  Флорентина Хајдари Хајра

  „Учество на НВО во РМВ во постигнување на целите за одржлив развој на ОН“.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Агрон Рустеми
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 15 март

  14:00
  Магистерска теза
  Ардонит Исмаили

  „Учество на НВО во РМВ во постигнување на целите за одржлив развој на ОН“.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 21 март

  13:00
  Магистерска теза
  Аида Али

  „Анализа на спроведувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права“.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+