Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Важни документи

Статут на универзитетот

Стратегиски план на универзитетот

Буџет на универзитетот

Извештај за вработување

ПРАВИЛНИЦИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ

Академски правилници одобрени од Сенатот

Правилници на управување и раководење


Процедури


Други Документи

Извештаи за само-евалуација на Универзитетот

Извештаи од надворешната евалуација на Универзитетот

План за родова еднаквост

Стандарди за услугите

Google+