Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Канцеларија на финансии

Изјава за мисијата

Канцеларијата за финансии обезбедува извонредност во услугата на клиентите и усогласеност преку нашата безрезервна посветеност на нашите вработени и студентите, нашето разбирање на универзитетското работење и континуиран фокус на подобрување на процесот.

Изјава за визијата

Финансиските услуги се проактивни и се работи во соработка со стејкхолдерите за да се понуди извонредност во оперативното и стратешкото финансиско управување за поддршка при постигнување на целите на УЈИЕ.

Професионална извонредност и управување
Ние вреднуваме иновативни, навремени, ефикасни, кост-ефективни услуги, ориентирани кон решенија . Ние сме посветени на постигнување на највисоко ниво на задоволство на засегнатите страни. Ние се стремиме да испорачуваме услуги што опфаќаат здрави финансиски контроли и ефективно и ефикасно користење на ресурсите на Универзитетот.

Интегритет
Ние нудиме услуги на чесен, етички, отворен, учтив, грижлив и засегнат начин, почитувајќи ги луѓето и слободната размена на идеи.

Фокус на вработените
Ние сме посветени на успехот на нашите вработени бидејќи тие се нашиот највреден ресурс.

Tимска работа
Ние го цениме придонесот на нашите вработени во остварувањето на нашата мисија и ги поддржуваме и охрабруваме тимската работа и личниот развој за да обезбедиме високо ниво на компетентност, експертиза и задоволство.

  • Издавање документи на вработените и студентите,
  • Ликвидација на документација,
  • Реализација на сите плаќања,
  • Реализација на плата,
  • Помош за финансиско планирање,
  • Поднесување извештаи.

Вработени, студенти и надворешни клиенти

Неби Џемали
Директор на финансии
Канцеларија: 301/10
Тел: +389 44 356 104
и-мејл:n.xhemali@seeu.edu.mk


Хајрије Матоши
Асистент на директор на финансии
Канцеларија: 301/10
Тел: +389 44 356 105
и-мејл:h.matoshi@seeu.edu.mk

Google+