Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Пријави корупција

Пријави корупција

Заради поефикасно спречување и заштита од корупција од редот на редовните професори на Универзитетот, според определена процедура се избира овластено лице за прием на пријави за корупција.

Овластеното лице за прием на пријави за корупција го избира Сенатот за период од три години со право на уште еден избор.

Контакт информации за овластено лице за примање пријави за корупција:

Проф. д-р Мурат Садику;

Тел. 044 356 052

и-маил: m.sadiku@seeu.edu.mk 

За повеќе информации, кликнете на Правилник за прием на пријави за корупција

Google+