Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Paraqit korrupsion

Paraqit korrupsion

Me qëllim të parandalimit dhe mbrojtjes efikase nga korrupsioni, nga radha e profesorëve ordinarë, sipas një procedure të caktuar zgjidhet personi i autorizuar për pranimin e denoncimeve për korrupsion.

Personi i autorizuar për pranimin e denoncimeve për korrupsion zgjidhet nga Senati i Universitetit për periudhë prej 3 vitesh, me të drejtë edhe për një zgjedhje.

Të dhënat për personin e autorizuar për pranimin e kallëzimeve për korrupsion:

Prof. Dr. Murat Sadiku;

Tel: 044 356 052

e-mail: m.sadiku@seeu.edu.mk

Për më shumë informata, klikoni në Rregullore për pranimin e denoncimeve për korrupsion

Google+