Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Kontaktet në QGJ

Lektor i lartë, Vjosa Vela
Drejtore
Tel. në zyrë:(+389) 44 356 288
Ndërtesa, Qendra e Gjuhëve nr, 1001.02
email: v.vela@seeu.edu.mk

Docent i titulluar/Lektor i lartë, Elena Spirovska-Tevdovska
Zëvendës Drejtore
Tel. në zyrë: (+389) 44 356 290
Ndërtesa, Qendra e Gjuhëve nr, 1003.04
email: e.spirovska@seeu.edu.mk

MA, Shpresa Hasani
Asistente Administrative
Tel. në zyrë:(+389) 44 356 286
Ndërtesa, Qendra e Gjuhëve nr, 1003.02
email:sh.mustafai@seeu.edu.mk

Mujdin Livoreka
Mbikqyrës i objektit/Koordinator i studentëve
Tel. në zyrë: (+389) 44 356 264
Ndërtesa, Qendra e Gjuhëve nr, 1003.00
email: m.livoreka@seeu.edu.mk

Google+