Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Zyra e Financave

Deklarata e misionit

Zyra e Financave siguron përsosmëri në shërbim të klientëve dhe pajtueshmëri me angazhimin tonë të palëkundur për stafin dhe studentët tonë, të kuptuarit tonë të operacioneve të Universitetit dhe fokus të vazhdueshëm në përmirësimin e procesit.

Deklarata e vizionit

Shërbimet financiare njihen si shërbime proaktive, të cilët punojnë në bashkëpunim me palët e interesuara të tyre për të ofruar përsosmëri në menaxhimin financiar operacional dhe strategjik për të mbështetur arritjen e objektivave të UEJL-së.

Përsosmëri profesionale dhe administrim
Ne i vlerësojmë shërbimet inovative, në kohë, efikase, të orientuara drejt zgjidhjeve dhe me kosto efektive. Ne jemi të përkushtuar për të arritur nivelet më të larta të kënaqësisë së palëve të interesuara. Ne angazhohemi që të ofrojmë shërbime që përfshijnë kontrolle të shëndosha financiare dhe përdorimin efektiv dhe efikas të burimeve të Universitetit.

Integriteti
Ne ofrojmë shërbime në mënyrë të ndershme, etike, të hapur, të sjellshme, të kujdesshme dhe të interesuar, duke respektuar njerëzit dhe shkëmbimin e lirë të ideve.

Fokusi i të punësuarve
Ne jemi të përkushtuar për suksesin e të punësuarve tanë pasi ata janë burimi ynë më i vlefshëm.

Puna ekipore
Ne vlerësojmë kontributin e të punësuarve tanë për të arritur misionin tonë dhe mbështesim dhe inkurajojmë punën në ekip dhe zhvillimin personal për të siguruar një nivel të lartë të kompetencës, ekspertizës dhe kënaqësisë.

  • Lëshimi i dokumenteve për të punësuarit dhe studentët,
  • Likuidimi i dokumentacionit,
  • Realizimi i të gjitha pagesave,
  • Realizimi i rrogës,
  • Ndihmë në planifikimin financiar,
  • Dorëzimi i raporteve.

Të punësuarit, studentët dhe klientët e jashtëm

Nebi Xhemali
Drejtor i Zyrës së financave
Zyra: 301/10
Tel: +389 44 356 104
е-mail:n.xhemali@seeu.edu.mk


Hajrije Matoshi
Asistenti i drejtorit të Zyrës së financave
Zyra: 301/10
Tel: +389 44 356 105
е-mail:h.matoshi@seeu.edu.mk

Google+