COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Менаџмент на СНТ

Проф. д-р Арбана Кадриу
Декан
Тел:  (+389) 44 356 178
Згр. 305, бр 15
и-мејл: a.kadriu@seeu.edu.mk 


Продекан
Вон. Проф. д-р Марика Апостолова Трпковска
Тел:(+389) 44 356 155
Згр. 305, бр. 03
и-мејл: m.apostolova@seeu.edu.mk


Административен асистент
Јехона Асани
Tel:  (+389) 44 356 176 
Bldg. 305, no 10
E-mail: j.asani@seeu.edu.mk


Советник за студенти
Дешира Имери
тел:  (+389) 44 356 160 
Згр. 305, бр 04
и-мејл: d.imeri@seeu.edu.mk

Google+