Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ТЕМПУС

ТЕМПУС е програма на Европската комисија којa ja поддржува модернизацијата на високото oразование и создава еденпростор за соработка во земјите околу ЕУ. Основана во 1990 година, по падот на Берлинскиот ѕид, шемата сега опфаќа 27 земји во Западен Балкан, Источна Европа и Централна Азија, Северна Африка и Блискиот Исток.

ТЕМПУС финансира два типа на активности:

1. Заедничките проекти се засноваат на мултилатерални партнерства помеѓу високообразовните институции во ЕУ и земји-партнери. Тие можат да развиваат, модернизираат идисеминација на нови наставни програми, наставни методи и материјали, да ја зголематкултуратана обезбедувањето на квалитетот, и да го модернизираатменаџирањео и управувањето на високообразовните институции.

2. Структурни мерки придонесуваатна развојот и реформата на високо образовните институции и системи во земјите-партнери, за подобрување на нивниот квалитет и важност, зголемување на нивната конвергенција со ЕУ случувања.

Партнерствата се составени од конзорциуми на организации, вклучувајќи гивисокообразовните институции, бизниси, министерства, невладини организации и други организации кои работат во високото образование;од ЕУ и земјите-партнери.

Google+