Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Ofrimi i ndihmës juridike pa pagesë nga Klinika juridike “Pro Bona” për nderë të ditës ndërkombëtare të gruas 8 Marsi

  • Këshilla ligjore lidhur me drejtat pronësore dhe trashëgimore bazuar në legjislacionin pozitiv të RMV-së; 
  • Këshilla dhe ndihmë juridike lidhur me veprimet të cilat trajtohen si dhunë familjare sipas legjislaionit pozitiv të RMV-së
  • Këshilla dhe ndihmë juridike lidhur me shkurorëzimin e martesës në situatat kur jeta martesore është bërë e padurueshme si dhe për shkaqe tjera ligjore.
  • Këshilla juridike për të gjitha gratë të cilat dëshirojnë të themelojnë familje nëpërmjet metodave të fekondimit të asistuar biomjekësorë.

Të gjithë gratë e interesuara mund të vizitojnë klinikën juridike “Pro Bona” më 08 Mars, Е Hënë prej ora 10:00- 12:00 ose të na shkruajnë në emaillin legalclinicprobono@seeu.edu.mk

Google+