Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 20 qershor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Blerta Hyseni

  Sfidat e MBNJ në bizneset e vogla në Rajonin e Shkupit

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Selajdin Abduli
  Vendi: Shkup
  Salla: SK
 • 20 qershor

  11:30
  Tezë magjistrature
  Shpresa Jahja

  Ndikimi i përvojës dhe aftësive menaxheriale në performancën e kompanisë 'Uniflucht GmbH', Gjermani

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Veland Ramadani
  Vendi: Shkup
  Salla: SK
 • 20 qershor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Ertan Demiri

  Procesi i rekrutimit dhe selektimit në menaxhimin sportiv: Përvoja nga klubet futbollistike

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Selajdin Abduli
  Vendi: Shkup
  Salla: SK
 • 20 qershor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Alajdin Zendeli

  Faktorët që ndikojnë në inflacion: Rast studimor Republika e Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 18 qershor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Rea Purini

  E drejta për abort dhe të drejtat riprodhuese të grave me fokus në legjislacionin e Republikës së Maqedonisë së Veriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Albana Metaj-Stojanova
  Vendi: Tetovë
  Salla: 303.11
 • 13 qershor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Arif Tairi

  “Një studim gjithëpërfshirës mbi Energjinë, Përvojën dhe Integrimin e Sistemit të Inteligjencës për Automatizimin e Shtëpisë”

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Visar Shehu
  Vendi: Tetovë
  Salla: MVSI 304.10
 • 12 qershor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Kesiana Bunjaku

  Sfidat e dizajnimit të një kursi në anglisht për qëllime specifike (ESP) për zdrukthtari me theks në përdorimin e softuerit “IMOS 11.0”

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: Conference BDC 2.30
 • 11 qershor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Daniel Gjorgjevski

  Trashёgimia ligjore nё Republikёn e Maqedonisё sё Veriut, zgjedhje komparative pёr reforma nё legjislacionin pozitiv

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Arta Mero
  Vendi: Tetovë
  Salla: 303.11
 • 07 qershor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Drita Abdiu Halili

  Ndikimi i instrumenteve të para-anëtarësimit në zhvillimin institucional dhe socio-ekonomik në RNM.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Agron Rustemi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 03 qershor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Natasha Mladenovska

  Përfshirja e fesë, gjinisë, dhe personave me aftësi të kufizuara në tekstet e gjuhës angleze

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: Conference BDC 2.30
 • 30 maj

  14:00
  Tezë doktorature
  Arta Misini

  Analizimi i Autorësisë së Teksteve në Gjuhën Shqipe

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Arbana Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 27 maj

  14:00
  Tezë magjistrature
  Ilir Iseni

  Dallimi mes аmnestisë dhe faljes

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 27 maj

  13:00
  Tezë magjistrature
  Hanife Bakiu

  Kompetencat ndërkulturore- një rast studimi në shkollën e mesme “Marija Kiri Skllodovska"

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Maja Muhic
  Vendi: Tetovë
  Salla: Conference BDC 2.30
 • 27 maj

  12:00
  Tezë magjistrature
  Liridona Mazllami

  Metodat e mësimdhënies në gjimnazin “Kiril Pejçinoviç” të Tetovës: Zbulimi i qasjes dominuese, tradicionale apo interaktive

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: Conference BDC 2.30
 • 23 maj

  12:00
  Tezë magjistrature
  Samije Jonusi

  Formimet ndajshtesore në prozat e Migjenit dhe te vepra “Prilli i thyer” i Ismaill Kadaresë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Doc. Dr. Meral Vesel
  Vendi: Tetovë
  Salla: Conference BDC 2.30
 • 23 maj

  12:00
  Tezë magjistrature
  Agnesa Gërçari

  Niveli i satisfaksionit të studentëve nga mësimi online: Analizë krahasimore midis Universitetit të Evropës Juglindore dhe Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Soest, Gjermani

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Teuta Veseli-Kurtishi
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 23 maj

  10:00
  Tezë magjistrature
  Vanço Milevski

  Analiza e përfitimeve nga zbatimi i arkëtimit elektronik të tarifave në aspektin e ndërveprueshmërisë.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Veli Kreci
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 22 maj

  15:00
  Tezë magjistrature
  Rejhane Dardhishta

  Udhëtimi drejt zbulimit te vetëvetes dhe kërkimi i paqes shpirtërore në dy romanet e Hermann Hesse: „Siddhartha“ dhe ‘Demiani’

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Hamsi Behluli
  Vendi: Shkup
  Salla: 201.09.
 • 22 maj

  14:00
  Tezë magjistrature
  Flaka Sherifi

  Paraqitja dhe krahasimi i portretit të meshkujve në novelat e Stefan Zweig „Die Mondscheingasse„, „Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau" und "Untergang eines Herzens

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Hamsi Behluli
  Vendi: Shkup
  Salla: 201.09.
 • 20 maj

  14:00
  Tezë magjistrature
  Meral Nuhija

  Rehabilitimi pas vuajtjes së dënimit me burg në territorin e Gjykatës Themelore në Tetovë për periudhën 2017-2022

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 20 maj

  13:00
  Tezë magjistrature
  Venera Berisha

  Qëndrimet ndaj dygjuhësisë në Republikën e Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: Classroom
 • 20 maj

  13:00
  Tezë magjistrature
  Shukri Osmani

  Vepra penale, cënimi i mjedisit jetësor me hedhurina në rrethin e Gjykatës Themelore Gostivar gjatë periudhës 2016-2021

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 16 maj

  14:00
  Tezë magjistrature
  Marija Ivkoviq

  Strategjitë e marktingut dhe shitjes të kompanive të shpërndarjes, me shembull praktik nga kompania Alma-M DOOEL

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Sadudin Ibraimi
  Vendi: Shkup
  Salla: SK 2.12
 • 09 maj

  11:00
  Tezë doktorature
  Burim Haliti

  Mbrojtja juridike e markave tregtare në Republikën e Kosovës dhe në të drejtën comparative

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.02
 • 30 prill

  14:30
  Tezë magjistrature
  Fatlinda Kuqi Sulejmani

  Implementimi i veglave të biznes inteligjencës në vendimmarrjen e kompanive: rasti i KIPPER

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Agron Çaushi
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 26 prill

  09:00
  Tezë magjistrature
  Dragan çitkushev

  Marrëdhëniet dypalëshe të Republikës së Maqedonisë së Veriut pas pavarësisë (1991) me Republikën e Turqisë.

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Ord. Prof. Dr. Veli Kreci
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 23 prill

  14:00
  Tezë magjistrature
  Azbije Luma

  Impakti i prindërisë së përbashkët pas shkurorëzimit të martesës në mirëqenien e fëmijëve-studim krahasues

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Arta Mero
  Vendi: Tetovë
  Salla: 303.11
 • 23 prill

  12:00
  Tezë magjistrature
  Rezarta Prapashtica

  Roli i drejtorëve në planifikimin, menaxhimin dhe udhëheqjen e institucioneve parashkollore në Prishtinë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: Conference BDC 2.30
 • 22 prill

  14:00
  Tezë magjistrature
  Melisa Kariman

  Brutaliteti policor si shkelje e lirive dhe të drejtave të njeriut

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Blerta Ahmedi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.02
 • 22 prill

  13:00
  Tezë magjistrature
  Donika Qerimi

  Identifikimi i grimcave GSR me Mikroskopinë Skanuese Elektronike SEM-EDS në çështjet penale

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Vedije Ratkoceri
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+