Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Programi Erasmus+

Programi për mësim të përjetshëm, respektivisht programi sektorial Erasmus është shtytës i modernizimit të arsimit të lartë në Europë dhe i njëjti e ka inspiruar vendosjen e procesit të Bolonjës, ndërsa ka për qëllim që të kontribuojë në zhvillimin e Europës si shoqëri e përparuar e dijes me zhvillim të qëndrueshëm, kohezion më të madh shoqëror dhe vende më të mira pune për qytetarët e saj.Për t’i arritur këto qëllime, ky program e nxit këmbimin, bashkëpunimin dhe mobilitetin studentor në tërrë Europën. Mobiliteti akademik ju mundëson studentëve këmbim të përvojës arsimore në një shoqëri të ndryshme akademike dhe kulturore. Si rezultat i kësaj, studentët të cilët kanë realizuar mobilitet studentor i rrisin mundësitë e tyre për punësim, rritet ndërgjegja qytetare e individëve por edhe niveli i tolerancës dhe vetëdijes për nevojën e luftimit të të gjitha formave të diskriminimit.

Google+