Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Zyra e Bursarit

Zyra e Bursarit si pjesë përbërëse e Shërbimeve Studentore, administron çështjet financiare të studentëve për pagesë të shkollimit siç janë: llogaritë personale të studentëve, faturimi dhe evidenca e shlyerjeve të detyrimeve financiare për shkollim. Kjo zyrë poashtu administron rimbursimet për studentë si dhe në koordinim me Zyrën për Ndihma Financiare, administron arkëtimin e bursave dhe granteve të studentëve.

Detaje për pagesën në Denar:

Pranuesi:
SEEU
Emri i bankes:
STOPANSKA BANKA
Zhiro llogaria:
200-0008775390-10

Detaje për pagesën në Euro:

Pranuesi:
SEEU
Emri i bankes:
STOPANSKA BANKA
Adresa e bankes:
11 Oktomvri, 1000 Skopje, Republic of North Macedonia
Zhiro llogaria:
0009009090
IBAN:
MK07200000900914749
SWIFT
STOBMK2X

Vendndodhja: Ndërtesa e administratës 802.
Orari i punës me palë: e hënë - e premte: 8:00-12:00 dhe 13:00-16:00.
Email: bursary@seeu.edu.mk

Google+