Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Zyra e Regjistrit

Zyra e Regjistrit i shërben studentët në lidhje me regjistrimet e studentëve në aspektin akademik në UEJL. Kjo zyrë mirëmban të gjitha shënimet akademike të studentëve. Mbikqyr regjistrimet e lëndëve dhe të semestrave, mban evidencën e notave, realizon transferimet interne dhe eksterne, përgatit lëshimin e diplomave, si dhe kryen hulumtime institucionale dhe përpilon raporte për çështje specifike. Zyra e Regjistrit poashtu përpilon transkriptet e notave dhe certifikatat e e diplomimit.  

Vendndodhja: Ndërtesa e Administratës 802
Orari i punës me palë: e hënë - e premte: 8:00-12:00 dhe 13:00-16:00
Email: registry@seeu.edu.mk

Google+