Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Arafat Shabani

Fakulteti : Fakulteti i shkencave shëndetsore
Thirja akademike : Profesor ordinar
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
Data e lindjes : 20 mars 1976
E-mail : a.shabani@seeu.edu.mk
Telefoni : 00 389 44 356 074
Celulari : +389 70 378317

Publikimet

  • Shabani, Arafat; Bajrami, Demush; Krasniqi, Rina; Instructional Leadership of Private and Public Schools in Kosovo. In SEE Review, pp. 120-130. 2022. (Link)

  • Shabani, Arafat; Bajrami, Demush; Dika, Zamir; CHALLENGES OF CONTEMPORARY EDUCATIONAL LEADERSHIP IN NORTH MACEDONIA . INTERNATIONAL ACADEMIC INSTITUTE--ISSN 2671-3179, Vienna Academic Conference-June 2022, 2022. (Link)

  • Bajrami, Demush; Shabani, Arafat; THE COMMUNICATIONS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE CHALLENGES OF SOCIAL MEDIA AND GLOBALIZATION. SEEU, Tetovo, 2020. (Link)

  • Shabani A., Bajrami D., Shabani, Arafat; Bajrami, Demush; The Impact of Campus Interaction Among Students in Enriching Student Learning Experiences in North Macedonia. Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ''IRENET'', Zagreb, 2019, Zagreb, 2019. (Link)

  • Bajrami D., Shabani A., Bajrami, Demush ; Shabani, Arafat; The Role of Multicultural Education and Social Media in the Affirmation of Democratic Society. Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ''IRENET'', Zagreb, 2019, Zagreb, 2019. (Link)

Google+