Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Arta Mero

Fakulteti : Drejtësia
Thirja akademike : Profesor inordinar
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : arta.selmani@seeu.edu.mk
Adresa : Ilindenska n.335, 1200 Tetovo
Telefoni : +389 44 356 127
Faks : +389 44 356 001
Gjuhët ( Vetevaluim )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
Croatian
C2 - Proficient
English
C1 - Advanced

Arsimimi

 • Nov 2011 - Mar 2017: PhD in Legal Sciences
  Faculty: Law Faculty "Iustinianus Primus"
  University "St. Cyril and Methodius", Skopje, Republic of Macedonia
  Specialty: Civil Law Sciences
  Thesis: "Parental Rights and Responsibilities in the Republic of Macedonia and in Comparative Law"

 • Oct 2005 - Apr 2011: Master of Arts in Legal Sciences
  Faculty: Faculty of Law
  South East European University, Tetovo, Republic of Macedonia
  Specialty: Civil Law and Family Law
  Thesis: "Adoption in the positive legislation of Republic of Macedonia and in the comparative law of several states in the region"

 • Sep 2001 - Jul 2005: Baschelor of Arts in Law
  Faculty: Faculty of Law
  South East European University, Tetovo, Republic of Macedonia
  Specialty: Civil Law

Publikimet

 • MERO, ARTA; Zekolli-Shaqiri, Kaltrina; Advancing Society Through Gender Equality in Property and Inheritance Rights. SEEU, Tetovo, 2023. (Link)

 • Arifi, Besa; Ratkoceri, Vedije; Selmani-Bakiu, Arta ; Metaj-Stojanova, Albana; Ibish, Ebru; Të drejtat e fëmijëve: Sfidat dhe perspektivat e reja. In Prindëria dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijëve të lindur përmes metodave të fekondimit të asistuar biomjekësor, pp. 256. SEEU, Skopje, 2022. (Link)

 • Selmani-Bakiu, Arta; Arifi, Besa; A Legal Framework for Surrogate Motherhood in the Republic of North Macedonia. In Yearbook on European Law, Policies and Institutions, pp. 95-104. 2022. (Link)

 • Selmani-Bakiu, Arta; Selmani-Bakiu, Arta; Empowering women in the family: sui generis role of women in establishing a family and in parental responsibility. In Balkan Social Science Review, Volume 9, pp. 69-89. 2022. (Link)

 • Nuhija, Bekim; STOJЗEVSKA, STEFANI; Jashari, Adnan; Selmani-Bakiu, Arta; Comparative planetology as a foundation for associating space law with solar geoengineering governance: stratospheric aerosol injection and variations of sulfur dioxide in Venus’s atmosphere. In Tribuna Juridica, Volume 12, Issue 3, pp. 413- 427. 2022. (Link)

 • Jashari, Adnan ; Selmani-Bakiu, Arta ; Main Characteristics of the Companies in the Republic of North Macedonia. In Innovation and Development in Business Law, pp. 13-20. 2021. (Link)

 • Selmani-Bakiu, Arta ; Elezi , Julinda ; Children as Victims of Domestic Violence – Deprivation of Parental Rights according to the Family Law Act of the Republic of North Macedonia and the Family Law Act of Kosovo. In SEEU Review Volume 16 Issue 1, pp. 30 - 44. 2021. (Link)

 • Mickovik, Dejan; Selmani-Bakiu, Arta ; PARENTAL RESPONSIBILITY AFTER DIVORCE: EVOLUTION OF THE CONCEPT AND SOME Comparative Analysis in the Context of Adoption of the New Civil Code of the Republic of North Macedonia. In International Journal of Law, Policy and the Family, Volume 35, Issue 1. 2021. (Link)

 • Selmani-Bakiu, Arta ; Islami, Hatixhe ; Zendeli, Emine ; Divorce, children-parent contacts and COVID-19 pandemic: Challenges & Opportunities. SEEU, Skopje , 2021. (Link)

 • Selmani-Bakiu, Arta ; Jashari, Adnan ; Establishing a family by the new technologies for artificial reproduction according to the positive legislation of North Macedonia in the light of comparative family law. In Perspectives of Law and Public Administration Journal, pp. 57-70. 2021. (Link)

 • Selmani-Bakiu, Arta ; Ratkoceri, Vedije ; Incest and pedophilia within the family: criminal and family legal treatment according to the positive legislation of the RNM. University of Goce Delcev, Stip, 2021. (Link)

 • Selmani-Bakiu, Arta ; Doracak për të drejtat e punëtorëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut . Multikultura; Olof Palme International Center, Tetovo, 2021. (Link)

 • Selmani-Bakiu, Arta ; Analizë e zbatimit të dispozitave të Ligjit për marrëdhënie të punës nga punëdhënësit në rajonin e Pollogut.. Multikultura; Olof Palme International Center, Tetovo, 2021. (Link)

 • Nuhija, Bekim ; Stojceska, Stefani ; Selmani-Bakiu, Arta ; The Influence of Military Intelligence upon International Relations . Iuridica Prima, Skopje, 2020. (Link)

 • Selmani-Bakiu , Arta ; Posthumous Reproduction:Legal Status of the Child and Contradictions of Legal Norms in the National Legislation on RNM. SEEU, Skopje , 2020. (Link)

 • Zendeli, Emine ; Selmani-Bakiu, Arta; Mickoviq, Dejan ; Ristov, Angel; E drejta familjare . Arberia Design, Tetovo, 2020. (Link)

 • Islami , Hatixhe ; Selmani-Bakiu, Arta ; Zendeli, Emine; Mehmeti, Sami ; The Impact of the COVID-19 Pandemic on Domestic Violence-Psychological Consequences, the Legal Framework and its Treatment in the Republic of North Macedonia. In SEEU Review, pp. 121-141. 2020. (Link)

 • Selmani-Bakiu, Arta ; Elezi, Julinda ; Assisted Reproduction and Reproductive Rights - Comparative Aspects between Republic of North Macedonia and Republic of Kosovo. In Prizren Science Social Journal, Vol.4, No.3, pp. 52-60. 2020. (Link)

 • Zendeli , Emine ; Selmani-Bakiu , Arta ; Memeti , Sami ; Zendeli , Nagip ; The Institute of property in civil law – Theoretical and practical aspects. In Annual of the institute of sociological, political and juridical research, pp. 57-69. 2019. (Link)

 • Zendeli, Emine; Arta , Selmani-Bakiu; Zendeli, Nagip ; THE CHANGE OF THE COMPLAINT AS PROCEDURAL ACT OFFREE DISPOSITION BY THE PLAINTIFF. Institute for Legal-Economic Research an Education "Iuridica Prima", Skopje, 2019. (Link)

 • Selmani-Bakiu , Arta ; Редефинирање на семејството- улога на жената во современото општество. In Жената во современото општество, pp. 92-99. European University- Skopje , Skopje , 2018. (Link)

 • Zendeli , Emine ; Selmani-Bakiu, Arta ; The Concept of Justice and Equity and their Relation to the Law. In Annual of the institute of sociological, political and juridical research, Volume. XLII,, no.1, pp. 9-23. 2018.

 • Selmani-Bakiu, Arta ; Zendeli, Emine ; The right of the children to know their origin. Skopje, 2018. (Link)

 • Selmani-Bakiu, Arta; Joined and responsible parenting . In SEEU Review, pp. 149-165. 2017. (Link)

 • Zendeli, Emine; Selmani-Bakiu, Arta ; The Notary Service - Justice Services. In SEEU Review, pp. 135-147. 2017. (Link)

 • Selmani-Bakiu , Arta ; Zuberi , Emrije ; Parental Relation after divorce. SEEU, Tetovo , 2017.

 • Selmani-Bakiu, Arta; The Parenting Responsibility in the context of the Convention on the Rights of the Child and protection before the European Court of Human Rights. In Balkan Social Science Review, pp. 65-79. 2016. (Link)

 • Selmani-Bakiu, Arta; Deprivation of the parental rights according to the Macedonian legislation. In Annual of the institute of sociological, political and juridical research, pp. 79-90. 2016. (Link)

 • Selmani-Bakiu, Arta; The acquisition of parental right through surrogate mother – special attention to the law on amendments and supplements to the law on biomedical assisted fertilization. Center for Legal and Political Research, Faculty of Law, Goce Delcev University, Shtip, Stip, 2016.

Përvoja e punës

 • Sep 2018 - Present : Coordinator of Legal Clinic "Emine Zendeli"
  South East European University, Tetovo, Republic of North Macedonia
  Type of business or sector: Education, Research and Management
  Main responsibilities: Free legal aid advice; practical education of students; clinical legal education;

 • Dec 2023 - Present : The University Senate member
  South East European University, Tetovo, Republic of North Macedonia
  Type of business or sector: Education, Research and Management

 • Sep 2018 - Jun 2023: Assistant Professor
  South East European University
  Type of business or sector: Education and Research

 • Sep 2018 - Sep 2022: Pro-Dean
  South East European University , Tetovo, Republic of North Macedonia
  Type of business or sector: Management

 • Sep 2006 - Sep 2017: Student Advisor
  South East European University , Tetovo, Republic of North Macedonia
  Type of business or sector: Education and Student Advocacy

 • Oct 2005 - Sep 2010: Research Assistant
  Centre for Scientific Research - Law Faculty
  Type of business or sector: Research

Google+