Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Daniela Kiroskа-Simjanoska

Department : Qendra e gjuheve
Thirja akademike : Lektor i lartë
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : d.kiroska@seeu.edu.mk
Adresa : Ilindenska bb Tetovo
Telefoni : + 389 44 356 287

Arsimimi

Publikimet

 • Kirovska-Simjanoska, Daniela; Designing an ESP Course for the 21st Century Students: The Clash of the Digital Immigrants and Natives. In Journal of Teaching English for Academic and Specific Purposes, pp. 17-30. 2021. (Link)

 • Kareva, Veronika; Kirovska-Simjanoska, Daniela; Quality of Online Teaching in Higher Education – the Case of South East European University (SEEU), North Macedonia. Faculty of Computer Science and Engineering, Republic of North Macedonia, Skopje, 2020. (Link)

 • Kirovska, Simjanoska, Daniela; Digital vs. In-person Learning Environment in ESP Classrooms: Let the Students Decide. In SEEU Review, pp. 36-68. SEEU, Tetovo, 2019. (Link)

 • Kirovska, Simjanoska, Daniela; Mobile Phones as Learning and Organizational Tools in the ESP Classroom . In Journal of Teaching English for Academic and Specific Purposes, pp. 321-332. 2017. (Link)

 • Kirovska, Simjanoska, Daniela; Learning English in a Culturally Diverse Classroom-The Case of South East European University in Macedonia. In CASALC REVIEW journal, The Czech Republic, pp. 58-70. 2017. (Link)

 • Kirovska, Simjanoska, Daniela; Learning English Inside and Outside the Classroom-Examples from an ESP Course at SEEU. SEEU, Tetovo, 2017.

 • Kirovska, Simjanoska, Daniela; Do ESP Students Prefer Face-to-Face Instruction Over Digitally Embedded Instruction? Blogs vs. Reports? Debates vs. Online Discussion?. In Procedia-Social and Behavioral Sciences, pp. 170-176. 2016. (Link)

Përvoja e punës

 • Oct 2003 - Present : English Language High Lector
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education

Google+