Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Lumturie Bajrami

Department : Qendra e gjuheve
Thirja akademike : Lektor i lartë
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : l.bajrami@seeu.edu.mk

Publikimet

  • Ismaili, Merita; Bajrami, Lumturije; Hasani, Shpresa; Ismaili, Merita; THE USEFULNESS OF GOOGLE CLASSROOM AS A TOOL FOR ENHANCING E-LEARNING IN AN ACADEMIC ENVIRONMENT. International Balkan University – Skopje Republic of North Macedonia, Skopje, 2022. (Link)

  • Ismaili, Merita; Bajrami, Lumturije; Hasani, Shpresa; Soft skill development as part of an ESP course for computer science students. Competence Center for Business English, Vienna, 2022. (Link)

  • Ismaili, Merita; Hasani, Shpresa; Bajrami, Lumturije; ESP courses and material selection for students in their second year of studies at South East European University. DEPARTMENT OF EDUCATION AND ENGLISH LANGUAGE UNIVERSITY COLLEGE “BEDER”, TIRANA, ALBANIA, Tirana, 2022. (Link)

  • Ismaili, Merita; Bajrami, Lumturije; Hasani, Shpresa; Ismaili, Merita; Using Ted-Ed Talks to Energize ESP Classes for Computer Science students. Tirana, 2022.

  • VelaVjosa; Bajrami, Lumturie; Using Literture circles in EFL classroom. SEEU, Tetovo, 2019. (Link)

  • Bajrami, Lumturie; THE EFFECT OF MULTIMODAL SETTINGS ON STUDENTS’ MOTIVATION IN EFL CLASSES. SEEU, Tetovo, 2019. (Link)

  • Bajrami, Lumturie; Integrating technology, internet apps and videos to inspire and motivate students in ESP lessons . 2018. (Link)

  • Vela , Vjosa ; Bajrami, Lumturie ; The role of context on word knowledge. SEEU, Tetovo, 2017.

  • Bajrami, Lumturie; Ismaili, Merita; The role of video materials in EFL clasrooms. Procidia - Social and Behavioral Sciences, Antalya, 2016. (Link)

  • Ismaili, Merita; Bajrami, Lumturie; Information Gap activities to Enhance Speaking Skills of Elementary Level Students. Procidia- Social and Behavioral Sciences, Antalya, 2016. (Link)

Google+