Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

KONKURS - për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore shkencore

FAKULTETI I GJUHËVE, KULTURAVE DHE KOMUNIKIMIT

FAKULTETI I GJUHËVE, KULTURAVE DHE KOMUNIKIMIT

Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmia e Аnglistikës për lëndët : Fonetike dhe Fonologji, Morfologji dhe Sintaksë e Gjuhës Angleze;

Google+