COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

ОГЛАС - за избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звањa

ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИЈА

Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на англистика за предметите: фонетика и фонологија, морфологија и синтакса на англиски јазик;

Google+