COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

K O N K U R S - Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar [Menaxher Operativ]

Afati i dorëzimit të CV – së dhe letër interesi është 10 ditë pune nga dita e shpalljes së konkursit.

Konkursi është i shpallur nga 12.04.2018 deri më 23.04.2018
Ju lutemi e dërgoni aplikimin për punësim nëpërmjet e-mailit: jobs@seeu.edu.mk
Detajet e konkursit
Formulari për aplikim
Application Formular
Google+