COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit

Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje të titulluar – Profesor Inordinar i titulluar

FAKULTETI I GJUHËVE, KULTURAVE DHE KOMUNIKIMIT

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje Profesor Inordinar i titulluar në lëmin: Menaxhimi në arsim (50618);

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+