COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

Факултет за Јазици, Култури и Комуникација

Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставник во насловно звањa – Насловен Вонреден Професор

Факултет за Јазици, Култури и Комуникација

  • Избор/реизбор на еден наставник во насловен вонреден професор од областа: менаџмент во образование (50618);

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+