Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurs

FLAW

Në bazë të Ligjit për Arsimin e Lartë të R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 82/2018) dhe Rregullores për kushtet e veçanta dhe për procedurën për zgjedhje në thirrje mësimore - shkencore, thirrje mësimore - profesionale, thirrje shkencore dhe thirrje bashkëpuntori, Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall konkurs për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje bashkëpunëtori - Asistent

FAKULTETI I DREJTËSISË

  • Zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në thirrje bashkëpunëtori - Asistent në fushën e shkencave juridike, nga lëmitë: E drejta ndërkombëtare publike (50806) dhe e drejta ndërkombëtare private (50807)

Për më shumë informata, rreferojuni dokumentacionit bë vazhdim.

Google+