Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Konkurse

 • Konkurs

  6 prill 2021

  BIC - Zhvillues/e i/e Projekteve (m/f)

 • Konkurs

  19 mars 2021

  Fakulteti i shkencave shoqërore bashkëkohore & Fakulteti i shkencave dhe teknologjive bashkëkohore

 • Konkurs

  4 mars 2021

  QENDRA E GJUHËVE

 • Konkurs

  1 dhjetor 2020

  FAKULTETI I DREJTËSISË FAKULTETI I GJUHËVE, KULTURAVE DHE KOMUNIKIMIT

 • Konkurs

  19 nëntor 2020

  Projekt Menaxher - BIC

 • Konkurs

  9 tetor 2020

  Konkurs

 • Konkurs

  28 gusht 2020

  Fakulteti i Drejtësisë

 • Konkurs

  19 qershor 2020

  Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

 • Konkurs

  11 maj 2020

  Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë & Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

 • Konkurs

  9 maj 2020

  Fakulteti Juridik

 • Konkurs

  28 shkurt 2020

  Arkitekturë dhe dizajn

 • Konkurs

  25 shkurt 2020

  Fakulteti i Drejtësisë dhe Fakulteti i Shkencave Shoërore Bashkëkohore

 • Konkurs

  17 shkurt 2020

  Qendra e Gjuhëve

 • Konkurs

  11 dhjetor 2019

  Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë dhe Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

 • Konkurs

  25 nëntor 2019

  Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë

 • Konkurs

  13 nëntor 2019

  Lektor i lartë nga fusha e gjuhës angleze dhe gjuhë angleze për qëllime specifike

 • Konkurs

  8 tetor 2019

  Bashkëpunëtor i lartë shkencor nga fusha e shkencave kompjuterike

 • Konkurs për plotësimin e vendit të punës

  24 shtator 2019

  Këshilltar Studentor në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë

 • Konkurs

  15 korrik 2019

  Përgjegjës i Zyrës së Hulumtimit Institucional

 • Konkurs për shprehje të interesit në mësimdhënie

  12 korrik 2019

  Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore

Go to page:
Google+