Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Shkenca kompjuterike

Drejtimi: Shkenca Kompjuterike (2023-2024)
Cikli i studimeve: Cikli i parë (Deridiplomike)
Fakulteti: Shkencat dhe Teknologjitë Bashkëkohore
Kodi i programit: CS-240
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Inxhinier i Diplomuar në Shkenca Kompjuterike / Drejtimi: Shkenca Kompjuterike
SETK: 240 (4 vitе)
Vendimi:
Njohuritë dhe të kuptuarit
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
Aftësitë për të vlerësuar
Aftësitë e komunikimit
Aftësitë e të mësuarit

Semestri 1

Semestri 2

Semestri 3

Semestri 4

Semestri 5

Semestri 6

Semestri 7

Semestri 8

Google+