Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Lista preliminare e kandidatëve të pranuar në ciklin e tretë të studimeve në UEJL 2022/2023

Lista preliminare e kandidatëve të pranuar në ciklin e tretë të studimeve në UEJL 2022/2023

Në bazë të konkursit të shpallur për regjistrimin e studentëve në ciklin e tretë të studimeve, në fakultetet e UEJL, për vitin akademik 2022/23, Këshilli i shkollës së doktoraturës, shpall listën PRELIMINARE të kandidatëve të pranuar në ciklin e tretë të studimeve në UEJL në vitin akademik 2022/23, sipas fakulteteve:

LISTA E STUDENTËVE TË PRANUAR NË STUDIME TË DOKTORATËS PËR VITIN AKADEMIK 2022/2023

Kandidatët që kanë aplikuar për regjistrim, mund të parashtrojnë ankesë më se voni deri më 08.10.2022, në orën 12:00 (në mesditë) në e-mail adresën: doctoral@seeu.edu.mk.

Këshilli i shkollës së doktoraturës ankesat eventuale do t’i shqyrtojë me datë 10.10.2022.

Google+