Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Lista finale e kandidatëve të pranuar në ciklin e tretë të studimeve në UEJL 2023/2024

Lista finale e kandidatëve të pranuar në ciklin e tretë të studimeve në UEJL 2023/2024

Në bazë të konkursit të shpallur për regjistrimin e studentëve në ciklin e tretë të studimeve, në fakultetet e UEJL, për vitin akademik 2023/24, Këshilli i shkollës së doktoraturës, shpall listën FINALE të kandidatëve të pranuar në ciklin e tretë të studimeve në UEJL në vitin akademik 2023/24, sipas fakulteteve:

LISTA E STUDENTËVE TË PRANUAR NË STUDIME TË DOKTORATËS PËR VITIN AKADEMIK 2023/2024

Informohen të gjithë kandidatët e pranuar se regjistrimi do të bëhet nga data 16.10.2023 deri më 20.10.2023.

Për regjistrim, kandidatët e pranuar duhet të bëjnë pagesë të semestrit në vlerë prej 61.500 denarë (1000 euro) dhe të paraqiten personalisht në Shërbimin studentor në Tetovë çdo ditë pune nga ora 9.00 deri me 16.00, për fotografim dhe lëshim të ID kartës studentore.

Google+