COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

ERASMUS KONKURS

Për programin për këmbim studentor ERASMUS për 3 studentë nga Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë të cilët duan që të kalojnë semestrin dimëror të vitit akademik 2012/2013 në Universitetin e shkencave të aplikuara SMK në Lituani.

Universiteti i Evropës Juglindore shpall

KONKURS

për programin për këmbim studentor ERASMUS për 3 studentë nga Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë të cilët duan që të kalojnë semestrin dimëror të vitit akademik 2012/2013 në Universitetin e shkencave të aplikuara SMK në Lituani (http://smk.lt/en/).

Konkursi është i hapur deri me 18 korrik 2012.

Formulari për aplikim bashkë me listën e dokumenteve të nevojshme, këtu përfshirë Marrëveshjen e studimit, modelin e CV dhe hollësitë tjera rreth programit Erasmus, mund t'i gjeni këtu. Ju lutemi lexoni me kujdes parakushtet për aplikim.

Studentët e interesuar duhet që t’i sjellin dokumentet në Zyrën për Marrëdhënie Ndërkombëtare çdo ditë pune nga ora 13h-15h.

Google+