COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

AFATI KOHOR PËR APLIKIM DHE REGJISTRIM PËR STUDENTËT E RI NË VITIN AKADEMIK 2012/13

CIKLI I DYTË I STUDIMEVE (Studimet e magjistraturës)

CIKLI I DYTË I STUDIMEVE (Studimet e magjistraturës)

Afati kohor për pranim:

14 shtator 2012 Përfundimi i afatit të parë të aplikimit

21shtator 2012 Rezultatet përfundimtare për kandidatët e pranuar në afatin e parë të aplikimit

21 – 29shtator 2012 Afati i dytë i aplikimi

2tetor 2012 Rezultatet përfundimtare për kandidatët e pranuar në afatin e dytë të aplikimit

Pagesa e semestrit&Regjistrimi i semestrit:

21 – 29shtator i 2012 Pagesa e semestrit për kandidatët e pranuar në afatin e parë

2 – 6 tetori 2012 Pagesa e semestrit për kandidatët e pranuar në afatin e dytë

Regjistrimi i lëndëve:

1 – 6 tetor 2012 Regjistrimi i lëndëve

1 – 13Tetor 2012 Regjistrimi/çregjistrimi i orëve mësimore

Dita e orientimit (Mirëseardhje):

4tetor 2012 Mirëseardhjedhe orientim (Rektorat, Fakultet dhe Administratë)

Google+